Стара Загора, 46 kW

СТАРА ЗАГОРА, 46 KW ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ С ПРОДАЖБА НА ИЗЛИШЪКА 46KW Модули покрив: Sharp 540W mono – 85 бр.Мрежови инвертори:  Инвертор Delta RPI M50A FLEX – 1 бр.Мониторинг: Система за енергиен мениджмънт Solarity APC ВСИЧКИ...

с. Макариополско, 60 kW

с. Макариополско, 60KW ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ 60KW Модули покрив: Sharp 540W mono – 185 бр.Мрежови инвертори:  Инвертор Delta RPI M50A FLEX – 2 бр.Мониторинг: Система за енергиен мениджмънт Solarity APC ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ЗАЩО ДА...

Сливо поле, 510 kW

Сливо поле, 510 kW Покривна фотоволтаична инсталация за собствени нужди 510 kW Модули покрив: Sharp 540W mono – 944 бр.Мрежови инвертори:  Инвертор Delta RPI M30A Flex– 1 бр.  ; Инвертор Delta RPI M50A FLEX – 5 бр. ; Инвертор Delta RPI M70A – 3 бр. ...

ЦАРАЦОВО, 1.4MW

ЦАРАЦОВО, 1.4MW ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ 1.4MW Модули покрив: Sharp 540W mono – 2618 бр.Мрежови инвертори: Инвертор Delta RPI M70A – 18 бр.Мониторинг: Система за енергиен мениджмънт Solarity APC ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС? Гъвкави...

КАЗАНЛЪК, 30KW

КАЗАНЛЪК, 30KW ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ 30KW Модули покрив: Sharp 540W mono – 55 бр.Мрежови инвертори:  Инвертор Delta RPI M30A Flex– 1 бр.Мониторинг: Система за енергиен мениджмънт Solarity APC ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС? Гъвкави...