ФОТОВОЛТАИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Фотоволтаични панели

Текущото ни портфолио от фотоволтаични панели е представено само от моноблокови полуклетъчни панели, предлагащи оптимална производителност и стойност за нашите клиенти.

Технически спецификации – монокристални панели Sharp – half-cut

SHARP NUJD 540 HC Mono Datesheet

SHARP NBJD 540 BF HC Mono Datasheet

SHARP NUJD 550 HC Mono Datasheet
SHARP NBJD 550 BF HC Mono Datasheet

Соларити БГ е най-големият официален партньор на Sharp за България за висококачествени фотоволтаични панели.

Фотоволтаични панели

Монокристални панели

Монокристалните панели се характеризират като модулите с най-високо КПД от всички предлагани видове. Преди няколко години поликристалните панели бяха основното решение и представляваха огромна част от всички инсталирани и продадени фотоволтаични панели. С течение на времето постоянно подобряващото се съотношение цена-производителност на монокристалните фотоволтаични панели доведе до замяна на поликристалната технология.

Монокристалните слънчеви клетки са изработени от чист рафиниран силиций. Името „монокристален“ показва, че пластината е направена от монокристален силиций. В моно-пластините електроните, които генерират ток, имат повече място за движение, което прави монокристалните слънчеви панели по-ефективни.

Предимства на полуклетъчната фотоволтаична панелна технология

Основните преимущества на полуклетъчните модули за потребителите са по-високата производителност (с 2-3%) и подобреното общо производство. При полуклетъчните модули стандартните клетки са разделени на две равни части. В допълнение, модулите също се делят на горна и долна половина, а полуклетките са разположени върху тях. Когато клетките бъдат разделени, генерираната мощност при всяка от тях се намалява наполовина, а загубите, свързани със съпротивление, на ниво клетка и модул, се намаляват до една четвърт.

Освен това, намаленият наполовина ток може чувствително да понижи температурата в клетките, като по този начин минимизира риска от създаване на ефект на горещи точки. Трите малки разпределителни кутии, разполагащи само с по един байпасен диод, пренасят по-малко топлина към клетките. Изброените фактори допринасят за цялостно увеличаване на жизнения цикъл на системата

Също е важно да се отбележи, че разделянето на модулите наполовина ще окаже въздействие върху крайната производителност. При разделяне на модула пътят на генерирания ток се съкращава, намалявайки загубите от съпротивление.

Вертикалният монтаж на модулите спомага против засенчване. Например, ако долната половина на модула бъде засенчена, горната половина все пак генерира 50% производителност, която при цял клетъчен модул би била прекъсната. Това може да се получи при междуредово засенчване на инсталации в свободно поле или покривни инсталации под наклон. Благодарение на полуклетъчните модули, системите могат да постигат по-високи класове на мощност и по-добра производителност.

Предимства
Z
Монокристални соларни панели имат най-висока ефективност, тъй като те са направени от най-висок клас силиций. Нивото им на ефективност обикновено е 15-20%.
Z
Освен, че дават най-висока годишна производителност, монокристалните панели изискват и най-малко площ в сравнение с други видове. Те произвеждат до четири пъти електроенергията, която произвеждат тънкослойните (аморфни) панели.
Z
Монокристални соларни панел имат най-дълъг живот. Повечето производители предоставят 25-годишна гаранция на своите монокристални соларни панели.
Недостатъци
Z
Монокристални соларни панели са най-скъпите. От финансова гледна точка, соларен панел, който е направен от поликристален силиций (а в някои случаи тънкослойни) може да бъде по-добър избор за някои собственици.
Z
Ако соларния панел е частично засенчен или покрит с боклуци или сняг, цялата верига може да спре да работи. Помислете за инсталиране на микро-инвертори, вместо централни стрингови инвертори ако смятате, че засенчването може да е проблем. Микро-инвертори гарантират, че засенчването няма да повлияе на целия стринг, а само на един от соларните панели.
Z
За получаване на монокристален силиций се използва процесът на Czochralski, при който се получават цилиндрични блокове. При изрязването на четирите краища за получаване на силициеви пластини, част от оригиналния силиция завършва като отпадък.
Z
Монокристални соларни панели са склонни да бъдат по-ефективни при топло време. При повишаване на температурата, ефективността спада, но не толкова, колкото при поликристалните панели.

Фотоволтаични панели

Поликристални панели

Поликристалните панели са най-разпространените при изграждането на фотоволтаични системи.

Първите слънчеви панели на основата на поликристален силиций, който е известен също като полисилиций(р-Si) и мулти-кристален силиций (MC-Si), са въведени на пазара през 1981 г. За разлика от монокристалните панели, при поликристални соларни панели суровия силиций се стопява и се изсипва в квадратна форма, която се охлажда и се нарязва на перфектни квадрати

Предимства
Z
Процесът по направата на поликристален силиций е по-прост и изисква по-малко разходи. Количеството на отпадъчния силиций е по-малко в сравнение с монокристалните панели.
Z
Поликристалните соларни панели се състоят от клетки, които не са перфектно подравнени и насочени в една посока, поради което когато светлината е разсеяна, а не насочена (при облачно време), клетките им успяват до усвоят повече светлина в сравнение с монокристалните соларни панели.
Недостатъци
Z
Ефективността на поликристалните панели обикновено е 13-16%. Заради по-ниска чистота на силиция, поликристални соларни панели не са толкова ефикасни, колкото монокристалните соларни панели.
Z
Поликристалните соларни панели са склонни да имат малко по-ниска топлинна толерантност от монокристални соларни панели. Това технически означава, че при по-високи температури те произвеждат по-малко, отколкото монокристалните соларни панели. Топлината може да повлияе на функционирането на соларните панели и да съкрати тяхната продължителност на живота.
Z
Изискват повече площ за същото количество произведена енергия в сравнение със соларен панел, изработен от монокристален силиций. Все пак, това не означава, че всеки монокристален панел работи по-добре от тези на базата на поликристален силиций.

Фотоволтаични панели

Тънкослойни (аморфни) панели

Тънкослойни модули са със съвсем друга технология на производство. Тук силицият се нанася много тънко и плътно върху някъква повърхност(най-често стъкло). Производството им е знaчително по-лесно, поради което са и най-евтините модули на пазара. Но ефективността им е близо 2 пъти по-ниска. Те намират все повече приложение при фасадните инсталации, поради факта, че се справят по-добре при неоптимално попадане на слънчевата светлина.
Предимства
Z
Основното предимство на тези фотоелементи, освен ниската цена, е способността на фотоволтаиците с аморфен силиций да работят добре и при облачно време (дифузна светлина). По принцип с намаляване на интензивността на слънчевото греене пропорционално намалява и генерираната от фотоволтаика електроенергия. Например, при фотоелементите с кристален силиций ефективността на елемента се понижава силно с намаляване на интензивността на падащия лъчист поток. За аморфния силиций това не е вярно.
Z
Масовото производство е лесно, което ги прави по-евтини от кристалните PV панели. Хомогенният им цвят ги прави естетични.
Z
Друго важно предимство на клетките от аморфен силиций е три пъти по-слабата зависимост от температурата в сравнение с кристалния силиций.
Недостатъци
Z
Поради по-ниската си производителност, заемат повече място за 1kW инсталирана мощност, което ги прави неподходящи за места, където мястото е ограничено.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси