ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Основна дейност на Соларити БГ е изграждането на фотоволтаични инсталации. Имаме богат опит в инженеринга на технически решения за производство на електрическа енергия.

СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Система за съхранение на енергия в батерията при генериране на енергия и приложение на трансмисия.

ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Системата за автоматизиран енергиен мениджмънт Solarity APC е нещо ново и уникално в сферата на фотоволтаичните централи.

Официален партньор на водещите производители на соларни модули Sharp и соларни инвертори Delta

НАШИТЕ УСЛУГИ

Заедно опазваме Земята!

Изграждането на соларна централа далеч не е само доставка и монтаж на конструкция, и панели. Ние обмисляме цялостно целия процес, съобразяваме особеностите на терена и защитаваме интересите на клиентите си. Извършваме целия документалиен процес до включването на централата.

ПЛАНИРАНЕ

Ние Ви консултираме каква фотоволтаична централа е подходяща за нуждите Ви, изготвяме обосновка защо да се инвестира и извършваме прогнозиране кога и как да бъде изграждането. Изготвяме всички необходими документи, свързани с цялата процедура.

ПРОЕКТИРАНЕ

Подбор и организиране на фотоволтаичните панели, соларни инвертори и защитна апаратура. Правилното проектиране на една фотоволтаична централа е от голяма важност за максималната ефективност при производство и спестяване на енергия за захранване на собствени нужди.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Соларити предлага всички услуги, свързани с изграждане на фотоволтачна централа до ключ. Кратки срокове на изграждане от опитни специалисти. Бърза доставка на необходимите соларни панели и соларни инвертори. Спазваме всички изисквания за безопасна работа на покриви.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Изграждането на фотоволтаична централа е процес, съпътстван с всички разрешителни и съгласувателни документи според българското законодателство за съответния тип централа. Ние Ви съдействаме по време на целия процес на инвестиционното намерение.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Фотоволтаична централа
до ключ

Соларити БГ изработва централи с високо качество, работим с качествено оборудване и опитни специалисти, които знаят как да отговорят на високите изисквания на клиентите ни.
Работим с утвърдени доставчици
Работим само с най-качествените панели, произведени от Sharp електроникс с дълга гаранция и висока ефективност.
Всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаични инсталации

Соларити предлага всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаична централа до ключ, в това число:

  • Консултация и анализ на инвестиционното намерение, респективно вида и големината на системата.
  • Административни консултации относно процедурата и документите, съпровождащи изграждането на различни видове фотоволтаични централи.
  • Изготвяне на технически проекти и доклад за съответствие, където е необходим.
  • Доставка на цялостно оборудване (PV модули, инвертори, конструкция, табла, кабели, заземителни и мълниезащитни уредби и др.)
  • Монтаж и инсталация на фотоволтаична централа.
  • Пускане в експлоатация.
Изгодно финансиране в партньорство с Прокредит Банк
Соларити БГ, в сътрудничество с Прокредит Банк, предлага изгодно финансиране на фотоволтаични инсталации. Повече информация за условията на финансиране, потърсете в офисите на банката в страната.
Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно обслужване

Основен приоритет на Соларити БГ е и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и мониторинг на всякакъв тип фотоволтаични инсталации, независимо дали са изградени от нас или не. Нашият принцип е, че най-ефективното действие по поддръжката е превантивното. Обслужването има за цел да гарантира максималното и ефективното функциониране на централата и оптимизиране на индивидуалните оперативни разходи.
Предлаганата поддръжка е индивидуална за всеки обект и се състои в следните услуги:
– Първоначален обстоен оглед и анализ на състоянието на централата и изготвяне на евентуални препоръки за подобряване.
– Периодична профилактика и планови дейности с цел да се осигури дълъг експлоатационен живот на отделните компоненти.
– Постоянен мониторинг на централата с цел следене както на производителността, така и на изправността на системата като цяло. Това е от изключително значение за предотвратяването на повреди и своевременното локализирането на възникнали такива.
– Изпращане на професионален екип при настъпване на авария за отстраняването й във възможно най-кратки срокове.
– Дейности по замяна на повредено оборудване, както и отстраняване на други проблеми, затрудняващи ефективното функциониране на централата.
– Допълнителни услуги по договаряне – поддръжка на тревни площи, почистване на PV модули.