Заедно опазваме Земята! Чиста природна енергия!

Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня. Това са основно малките и средни индустриални сгради с предимно дневно потребление. Изграждането на фотоволтаична централа води до намаляване на разходите за електроенергия .

ПЛАНИРАНЕ

Първият етап е най-важният! Ние Ви консултираме каква фотоволтаична централа е подходяща за нуждите Ви, изготвяме обосновка защо да се инвестира и извършваме прогнозиране кога и как да бъде изграждането. Изготвяме всички необходими документи, свързани с цялата процедура.

ПРОЕКТИРАНЕ

Правилното проектиране на една фотоволтаична централа е от голяма важност за максималната ефективност при производство и спестяване на енергия за захранване на собствени нужди. Подбор и организиране на фотоволтаичните панели, соларни инвертори и защитна апаратура.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Соларити предлага всички услуги, свързани с изграждане на фотоволтачна централа до ключ. Кратки срокове на изграждане от опитни специалисти. Бърза доставка на необходимите соларни панели и соларни инвертори. Спазваме всички изисквания за безопасна работа на покриви.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Изграждането на фотоволтаична централа е процес, съпътстван с всички разрешителни и съгласувателни документи според българското законодателство за съответния тип централа. Ние Ви съдействаме по време на целия процес на инвестиционното намерение. Тук ще намерите пълната последователност на административните процедури, нормативни актове и закони, свързани с ФЕЦ.

Официален партньор на водещите производители на соларни модули Sharp и соларни инвертори Delta

Фотоволтаична централа за собствени нужди

Соларити БГ осигурява гъвкави решения за покривни фотоволтаични централи, които ще спестят от разходите Ви за електроенергия. В уебсайта ще откриете подробна информация за системите за собствена консумация – за ползване на евтина енергия от PV централа.

Фотоволтаична централа 50kW за продажба на енергията

Един от основните видове фотоволтаични инсталации, обособили се като типови, са централите с инсталирана мощност до 50kWp, предвидени за продажба на произведената енергия. Една инвестиция с гарантирана възвръщаемост.

UPS непрекъсваемо резервно захранване

Delta Electronics са лидер при енергийно-ефективните резервни захранвания за индустрията. Всички модели UPS са от технология – Online с двойно преобразуване и високо КПД. Освен техническите си преимущества, моделите предлагат много добро съотношение цена/качество.

Система за автоматизиран енергиен мениджмънт

Соларити разработи система за автоматизиран енергиен мениджмънт. Системата за мониторинг следи производството на енергия от фотоволтаична централа, сравнява я с текущата консумация на ел.енергия и гарантира,че няма да бъде върната енергия в мрежата.

Защо да изберете нас?

Соларити БГ осигурява гъвкави решения

Соларити БГ осигурява гъвкави решения за покривна фотоволтаична централа, резервно електрозахранване, автономна фотоволтаична централа, синусоидални инверторни системи, инвертори за фотоволтаични централи, фотоволтаични модули, подходящи за всякакви нужди.

Всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаични инсталации

Соларити предлага всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаична централа до ключ, в това число:

  • Консултация и анализ на инвестиционното намерение, респективно вида и големината на системата.
  • Административни консултации относно процедурата и документите, съпровождащи изграждането на различни видове фотоволтаични централи.
  • Изготвяне на технически проекти и доклад за съответствие, където е необходим.
  • Доставка на цялостно оборудване (PV модули, инвертори, конструкция, табла, кабели, заземителни и мълниезащитни уредби и др.)
  • Монтаж и инсталация на фотоволтаична централа.
  • Пускане в експлоатация.
Изгодно финансиране в партньорство с Прокредит Банк

Соларити БГ, в сътрудничество с Прокредит Банк, предлага изгодно 100% финансиране на фотоволтаични инсталации за собствени нужди с мощност 50kW, както и фотоволтаични системи с батерии, подходящи за домакинства.
Банката осигурява преференциални условия за финансиране, като кредитът не изисква самоучастие, първоначална вноска или обезпечение. Ние, като официален техен партньор се ангажираме с качественото изграждане на инсталациите.

Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно обслужване

Основен приоритет на Соларити БГ е и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и мониторинг на всякакъв тип фотоволтаични инсталации, независимо дали са изградени от нас или не. Нашият принцип е, че най-ефективното действие по поддръжката е превантивното. Обслужването има за цел да гарантира максималното и ефективното функциониране на централата и оптимизиране на индивидуалните оперативни разходи.
Предлаганата поддръжка е индивидуална за всеки обект и се състои в следните услуги:
– Първоначален обстоен оглед и анализ на състоянието на централата и изготвяне на евентуални препоръки за подобряване.
– Периодична профилактика и планови дейности с цел да се осигури дълъг експлоатационен живот на отделните компоненти.
– Постоянен мониторинг на централата с цел следене както на производителността, така и на изправността на системата като цяло. Това е от изключително значение за предотвратяването на повреди и своевременното локализирането на възникнали такива.
– Изпращане на професионален екип при настъпване на авария за отстраняването й във възможно най-кратки срокове.
– Дейности по замяна на повредено оборудване, както и отстраняване на други проблеми, затрудняващи ефективното функциониране на централата.
– Допълнителни услуги по договаряне – поддръжка на тревни площи, почистване на PV модули.

Последни новини