СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

EMS – система за енергиен мениджмънт

Революционно решение за автоматизирано и динамично управление на фотоволтаични централи и системи за съхранение на енергията BESS въз основа на борсовите цени на електроенергията.

Solarity BG представя новаторско решение, което дава възможност на собствениците на фотоволтаични централи да оптимизират генерирането на енергия и финансовата възвръщаемост, като използват борсовите цени на електроенергията в реално време.

Софтуерът разполага с алгоритми за регулиране, както на комбинирана инсталация BESS + PV, така и регулиране на отделни инсталации на системи за съхранение и PV централи.

Фотоволтаичните централи за собствени нужди с продажба на излишната енергия автоматочно се въвеждат в режим „собствени нужди“, когато цената на електроенергията падне под зададена от клиента стойност.

При отпадане на електропреносната мрежа, соларните инвертори спират да произвеждат електроенергия. Причините да са проектирани така са много, но основните са:

  • При отпадане на електропреносната мрежа върнатата енергия от соларните инвертори , може да причини токов удар и да нарани хората, които отстраняват повредата.
  • Внезапно възстановяване на напрежението по електропреностната мрежа ще доведе до късо съединение и повреда на апаратурата. Това ще е в следствие на несинхронизираните синусоиди на мрежата и изхода на инвертора.

Нашата система за съхранение на енергия предлага решение, с което при отпадане на електропреносната мрежа, соларните инвертори физически се отделят от мрежата. Получава се автономна система в която соларните инвертори могат да продължат да произвеждат електроенергия и да зареждат батерията. По този начин дори при често отпадане на електропреносната мрежа, енергията произведена от слънцето може да се съхрани в батерията и отдаде в мрежата, когато повредата е отстранена. Алгоритъмът, който е заложен в нашия EMS софтуер Solarity APC, контролира правилното зареждане на батерията в случай на подобни аварийни ситуации. Както се вижда от графиката, тук става въпрос за големи мощности, където поради честото отпадане на захранването или отпадането му за по-дълго време, загубата на електроенергия би била значителна.

Solarity APC, разполага с много алгоритми за управление на системи за съхранение на електроенергия. Разработили сме алгоритми, както за съвместна работа с фотоволтаични централи, така и за самостоятелни системи за съхранение, които се зареждат и отдават енергия в мрежата в зависимост от цената електроенергията.

Благодарение на тези алгоритми Solarity APC позволява автоматизирането на много от процесите за управление, също така повишава доходността и съответно по-бързото изплащане на инвестицията.

Основни характеристики и предимства

Z
Автоматично регулиране работата на централите според пазара в реално време
Z
Алгоритъм за следене на максималните ценови диапазони
Z
Стабилен профил на мощността на изхода на инсталацията
Z
Peak shaving функция
Z
Балансиране на натоварването на мрежата
Z
Подобрена търговия с енергия
Z
Повишена оперативна ефективност

Нашият нов софтуер представлява голям скок напред в интелигентното управление на фотоволтаични централи. Използвайки борсовите цени на електроенергията в реално време, ние даваме възможност на собствениците на централи да оптимизират своите финансови резултати, да подобрят стабилността на мрежата и да стимулират прехода към устойчиво енергийно бъдеще.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси