Уникална фасадна фотоволтаична инсталации дело на Соларити БГ

26 ноември 2015

Соларити представя първата по рода си фотоволтаична фасадна инсталация в град Пловдив. Системата е с обща мощност 30кВ, като покривната част е изградена с поликристални панели, а фасадната част е с висококачествени тънкослойни модули. Уникалното инженерно и архитектурно решение има за основна цел покриване на енергийните нужди на сградата. Произведената зелена енергия се използва за собствено потребление и цели обезпечаването на консуматорите в сградата. Фотоволтаичната система е част от мерките за изпълнение по проект на инвеститора Барт ООД за повишаване класа на енергийна ефективност на сградата.

Фирмата инвеститор вече е реализирала със собствени средства няколко проекта на фотоволтаични централи, монтирани на покрив на съществуващи свои сгради в различни български градове. Това е възможно поради рентабилността на проектите, както и от разбирането за ограничение на природните ресурси, тяхното изчерпване и дългосрочното покачване на цените на електроенергията, нужна за всяка една сграда. Соларити, доказала се като експерт в сферата на фотоволтаичните и електрозахранващи системи, е изпълнител на всичките техни обекти.

Сполучливото партньорство между инвеститора и Соларити БГ е основано на общото виждане за увеличаващите се ползи от изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление и децентрализацията на енергийната система. Производството на зелена електроенергия, която да покрива изцяло или частично ел.консумацията на промишлените сгради и домакинствата, не само осигурява на потребителите енергийна независимост, но и ги правят по-малко уязвими към промените на цените в енергетиката.

БЛОГ

Предишни новини

Отворена е процедура за финансиране на  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta, хибридни модели инвертори на SolaX, цели соларни системи за домашно ползване или за малкия бизнес, батерии, конструкции за фотоволтаични централи, соларен мониторинг и всякакви аксесоари.

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta, хибридни модели инвертори на SolaX, цели соларни системи за домашно ползване или за малкия бизнес, батерии, конструкции за фотоволтаични централи, соларен мониторинг и всякакви аксесоари.

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система

Системата представлява голям акумулаторен блок за съхранение на част от произведената енергия от фотоволтаична централа. ESS се използват за целите на балансиране на мрежата, както и за подобряване на икономическия ефект при производството на енергия.