Уникална фасадна фотоволтаична инсталации дело на Соларити БГ

26 ноември 2015

Соларити представя първата по рода си фотоволтаична фасадна инсталация в град Пловдив. Системата е с обща мощност 30кВ, като покривната част е изградена с поликристални панели, а фасадната част е с висококачествени тънкослойни модули. Уникалното инженерно и архитектурно решение има за основна цел покриване на енергийните нужди на сградата. Произведената зелена енергия се използва за собствено потребление и цели обезпечаването на консуматорите в сградата. Фотоволтаичната система е част от мерките за изпълнение по проект на инвеститора Барт ООД за повишаване класа на енергийна ефективност на сградата.

Фирмата инвеститор вече е реализирала със собствени средства няколко проекта на фотоволтаични централи, монтирани на покрив на съществуващи свои сгради в различни български градове. Това е възможно поради рентабилността на проектите, както и от разбирането за ограничение на природните ресурси, тяхното изчерпване и дългосрочното покачване на цените на електроенергията, нужна за всяка една сграда. Соларити, доказала се като експерт в сферата на фотоволтаичните и електрозахранващи системи, е изпълнител на всичките техни обекти.

Сполучливото партньорство между инвеститора и Соларити БГ е основано на общото виждане за увеличаващите се ползи от изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление и децентрализацията на енергийната система. Производството на зелена електроенергия, която да покрива изцяло или частично ел.консумацията на промишлените сгради и домакинствата, не само осигурява на потребителите енергийна независимост, но и ги правят по-малко уязвими към промените на цените в енергетиката.

БЛОГ

Предишни новини

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Отворена е процедура за финансиране на  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Предназначението на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екологично съобразена дейност.