Технически Дю дилиджънс

Изготвянето на технически Дю дилиджънс е проява на отговорност към собствената Ви инвестиция.

Какво всъщност представлява?

Техническият Дю дилиджънс представлява детайлен анализ върху бъдещата Ви инвестиция. В своята същност, той включва пълна оценка на техническата издържаност на проекта и премеронст на риска, в частност гарантиране на качеството и техническа издържаност на сделката.

Защо е необходим?

За да си гарантирате спокойствие за средствата които имате намерение да вложите, е необходимо детайлно да проучите предмета на предстоящата си сделка. Осигуряването на прозрачност на инвестицията Ви е от първостепенна важност и отправна точка. За оптимални резултати, освен добър биснес нюх, се изисква и определено ниво на квалификация и опит, извън самото инвестиционното намерение.

Какво Ви предлагаме?

Соларити БГ е в готовност да Ви преведе през целия процес на анализиране на технически и инвестиционни проекти, свързани с покупката на Фотоволтаични инсталации. Съответствието им с нормативната база, както и проучване на реализацията на самото намерение, са ключови моменти от предлаганата, от нас, услуга. Благодарение на годините опит, не само в монтирането, но и в цялостното реализиране на проекти, свързани с ВЕИ, ние сме в състояние да ви предоставим адекватни технически решения, при установена нередност или несъответствие.

Ползите за Вас:

  • Минимум усилия и максимум спокойствие
  • Сигурност за вашата инвестиция
  • Анализ на всички технически неизправности
  • Реални технически решения, съобразени с вашите нужди
  • Представяне на анализираната, от нас, документация и издържаност на инвестицията, в систематизиран вид
  • Професионализъм и отношение