ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Технически Дю дилиджънс

Какво всъщност представлява?

Техническият Дю дилиджънс представлява детайлен анализ върху бъдещата Ви инвестиция. В своята същност, той включва пълна оценка на техническата издържаност на проекта и премереност на риска, в частност гарантиране на качеството и техническа издържаност на сделката.

Защо е необходим?

За да си гарантирате спокойствие за средствата които имате намерение да вложите, е необходимо детайлно да проучите предмета на предстоящата си сделка. Осигуряването на прозрачност на инвестицията Ви е от първостепенна важност и отправна точка. За оптимални резултати, освен добър биснес нюх, се изисква и определено ниво на квалификация и опит, извън самото инвестиционното намерение.

СОЛАРИТИ БГ

Какво Ви предлагаме?

Соларити БГ е в готовност да Ви преведе през целия процес на анализиране на технически и инвестиционни проекти

Соларити БГ е в готовност да Ви преведе през целия процес на анализиране на технически и инвестиционни проекти, свързани с покупката на Фотоволтаични инсталации. Съответствието им с нормативната база, както и проучване на реализацията на самото намерение, са ключови моменти от предлаганата, от нас, услуга. Благодарение на годините опит, не само в монтирането, но и в цялостното реализиране на проекти, свързани с ВЕИ, ние сме в състояние да ви предоставим адекватни технически решения, при установена нередност или несъответствие.

Z

Минимум усилия и максимум спокойствие

Z

Реални технически решения, съобразени с вашите нужди

Z

Анализ на всички технически неизправности

Z

Реални технически решения, съобразени с вашите нужди

Z

Представяне на анализираната, от нас, документация и издържаност на инвестицията, в систематизиран вид

Z
Професионализъм и отношение

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси