Соларити на Intersolar 2024: Промяната в бъдещето на слънчевата енергия

1 юли 2024

Intersolar 2024, едно от най-големите и значими събития в света на слънчевата енергия, привлече тази година стотици компании и хиляди посетители от цял свят. Една от компаниите, която се отличи с иновативни решения и визия за бъдещето, беше Соларити. В тази статия ще разгледаме участието на Соларити в изложението и значението им за индустрията на възобновяемите енергийни източници.

Соларити е водеща компания в сферата на слънчевата енергия, известна със своите иновации и устойчиви решения. С дългогодишен опит и екип от високо квалифицирани специалисти, компанията се стреми да предоставя продукти и услуги, които да спомогнат за прехода към по-чиста и устойчива енергийна система.

Основни акценти от участието на Соларити в Intersolar 2024

На тазгодишното изложение Intersolar 2024, Соларити представи редица нови технологии и продукти, които предизвикаха голям интерес сред посетителите и специалистите в бранша. Ето някои от основните акценти:

Интелигентни енергийни решения
Компанията демонстрира и нови интелигентни системи за управление на енергията, които позволяват оптимизация на потреблението и по-ефективно използване на слънчевата енергия. Тези системи включват интегрирани решения за съхранение на енергия, което осигурява непрекъсната доставка на енергия дори през нощта или при облачно време.

Иновативен софтуер за управление на фотоволтаични паркове и батерии
Едно от най-впечатляващите нововъведения на Соларити на Intersolar 2024 беше представянето на иновативния софтуер за управление на фотоволтаични паркове и батерии Solarity EMS. Този софтуер предлага усъвършенствани функционалности за мониторинг, анализ и оптимизация на енергийната продукция и съхранение. Системата позволява на операторите да управляват ефективно своите фотоволтаични инсталации и батерии, осигурявайки максимална ефективност и намаляване на оперативните разходи.

Какво е Соларити EPC?
Solarity APC е система за енергиен мениджмънт. Тя е интегрирана електронна система, състояща се от хардуер (измервателно и комуникационно табло) и софтуер. Тя осигурява непрекъснат мониторинг на Вашата фотоволтаична инсталация и Вашето енергопотребление, следи всички параметри на мрежата и същевременно управлява производството от фотоволтаичната инсталация на база моментната консумация на обекта.

Solarity Energy Management е система от ново поколение за наблюдение на фотоволтаични централи и енергийни обекти от всеки тип. Чрез нея могат да се анализират и открият потенциални загуби, да се повишат енергийна ефективност и производителността на организацията

Възможностите на софтуера:
● Справка за цените на енергийната борса и каквo спестяване генерира ФЕЦ
● Възможност за следене на сензори за радиация и температура
● Информация за заряда и разряда на батерията при наличието на такава
● Своевременно известяване за възникнали проблеми в работата на ФЕЦ-а във вашия мониторингов профил
● Цялостен мрежов анализ – отчитани параметри: напрежение, ток, фактор на мощността, честота, хармоници, cos f, активна мощност, реактивна мощност, пълна мощност
● 365 дни техническа асистенция и експертна техническа поддръжка чрез телефон, имейл или чат
● Автоматични ъпдейти
● Дистанционен достъп от всяка една точка на света – чрез телефони, таблети, лаптопи
● Многоезично меню
● Справки, анализи, графики, таблици и много други полезни функции
● Личен акаунт с детайлна информация за текущото състояние, посредством различни справки и графики
● Наблюдение на работата на всеки един от инверторите в реално време
● Може да сравнявате произведената енергия от ФЕЦ и консумираната енергия на предприятието от ФЕЦ и от мрежата
● Възможност за дистанционна диагностика
● Извличане на данни за товарови профили в екселски таблици за 15 и 60 минути
● Може да следите с колко тона намалявате въглеродните емисии, използвайки зелената енергия произведена от ФЕЦ
● Балансиране на производството и консумацията по предварително зададен работен профил на система за до 1 месец напред

Значението на тези иновации за индустрията

Иновациите, представени от Соларити на Intersolar 2024, имат потенциал да променят значително индустрията на възобновяемите енергийни източници. Високоефективните слънчеви панели и интелигентните енергийни решения ще допринесат за увеличаване на дела на слънчевата енергия в глобалния енергиен микс. Иновативният софтуер за управление на фотоволтаични паркове и батерии, от своя страна, предоставя на операторите необходимите инструменти за оптимизация и ефективно управление на енергийните ресурси. Това ще доведе до по-добра интеграция на възобновяемите източници в енергийните мрежи и ще подпомогне усилията за декарбонизация на енергийния сектор.

По време на изложението, Соларити обяви и няколко стратегически партньорства с други водещи компании в индустрията. Тези сътрудничества целят да ускорят развитието на нови технологии и да разширят обхвата на решенията, предлагани от Соларити. Съвместните проекти включват изследвания и разработки, както и пилотни програми за внедряване на новите технологии в реални условия.

Участието на Соларити в Intersolar 2024 подчертава ангажимента на компанията към иновациите и устойчивото развитие. Представените нови технологии и решения демонстрират потенциала на слънчевата енергия да бъде основен източник на чиста и достъпна енергия в бъдеще. Със своите усилия и визия, Соларити не само допринася за развитието на индустрията, но и вдъхновява останалите да следват същия път към по-устойчиво бъдеще.