В началото на месец юни Соларити успешно премина сертификация на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. Сертификатът ISO гарантира високото качество и професионализъм в бизнес отношенията на компанията и нейните съвместни дейности.

Положителните резултати от извършения одит доказват, че Соларити е модерна и иновативна компания. Като естествено продължение на корпоративната ни политика за подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, този международен стандарт е важен инструмент за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Той спомага за по-доброто планиране на дейностите и контрола на продуктите и процесите, подобряване на ефективността в комуникацията между отделите и по-добро обслужване на нашите клиенти.