Разширяваме производството си на електрически табла

29 ноември 2023

През последните няколко месеца Соларити инвестира в преустройството и разширението на голяма част от производствената си и логистична база в Пловдив, намираща се на ул. Ягодовско шосе 102, гр. Пловдив.

Програмата включва разширение на съществуващ производствен цех, обособяване на допълнителни нови работни места оборудвани с най-висококачествени инструменти и машини за асемблиране на електрически табла. Новото производство е с по-голям капацитет и по-добра производителност, което ще допринесе за подобряване качеството и съкращаване на времето за асемблиране на таблата.

Инвестицията на Соларити идва в отговор на нарасналото търсене и увеличения обем поръчки, както на таблата за фотоволтаичните централи, които фирмата изгражда, така и на външните поръчки на своите контрагенти, които компанията обслужва като подизпълнител.  Отделът е специализиран в цялостното проектиране, изработка, монтаж и поддръжка на електроразпределителни табла и уредби за средно и ниско напрежение. Компанията използва най-високо технологичните решения за електроапаратура на международния производите ETI. За асемблирането се използва най-висок клас метални табла на немския прозводител RITTAL.

Гамата за производство на електрически табла включва:

  • Релейни табла
  • Табла за автоматизация
  • Пултове за управление
  • Клемни табла
  • Разпределителни табла
  • Електромерни табла
  • Табла вторична комутация
  • Контролни табла