Преференциални условия на кредитиране

4 февруари 2021

Соларити БГ е официален инсталатор на Прокредит Банк, която предлага преференциално финансиране за фотоволтаична централа с мощност 50kW, предвидена за собствено потребление. Кредитът се отпуска при облекчени условия при 1500 лв. месечна вноска за 5 години и не изисква самоучастие, първоначална вноска или обезпечение.

Като официален партньор на банката, Соларити се ангажира с проектиране, окомплектоване на документацията, изграждане на покривна конструкция, закупуване и доставка на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация, непрекъснат мониторинг, ежегодна профилактика през първите 5 години. В рамките само на първата година от стартирането на проекта, вече над 40 клиента имат изградени и работещи фотоволтаични системи и вече реализират значителни спестявания от разходите си за електроенергия.

БЛОГ

Предишни новини

Качествената конструкция е ключова за изграждането на ефективните фотоволтаични централи на Соларити

Качествената конструкция е ключова за изграждането на ефективните фотоволтаични централи на Соларити

В тази статия ще се фокусираме върху значението на качествената конструкция, разработена от Соларити, и ще изследваме нейното влияние върху успешното завършване на мащабни фотоволтаични проекти, изпълнявани от компанията.

Успешно завършено обучение по асемблиране на електрическа апаратура ETI : Предизвикателства, умения и перспективи

Успешно завършено обучение по асемблиране на електрическа апаратура ETI : Предизвикателства, умения и перспективи

В настоящата статия ще разгледаме опита на колегите, предизвикателствата, които са срещнали и перспективите, които се откриват пред компанията след успешното завършване на обучението по иновации и последни новости в електроапаратурата ETI.