Преференциални условия на кредитиране

4 февруари 2021

Соларити БГ е официален инсталатор на Прокредит Банк, която предлага преференциално финансиране за фотоволтаична централа с мощност 50kW, предвидена за собствено потребление. Кредитът се отпуска при облекчени условия при 1500 лв. месечна вноска за 5 години и не изисква самоучастие, първоначална вноска или обезпечение.

Като официален партньор на банката, Соларити се ангажира с проектиране, окомплектоване на документацията, изграждане на покривна конструкция, закупуване и доставка на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация, непрекъснат мониторинг, ежегодна профилактика през първите 5 години. В рамките само на първата година от стартирането на проекта, вече над 40 клиента имат изградени и работещи фотоволтаични системи и вече реализират значителни спестявания от разходите си за електроенергия.

БЛОГ

Предишни новини

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Отворена е процедура за финансиране на  „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Предназначението на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екологично съобразена дейност.