СОЛАРИТИ БГ

НАШИЯТ ЕКИП

Търговски отдел

Светослава Янчева

Ръководител отдел продажби

Елена Димитрова

Мениджър продажби

Венцислав Филев

Мениджър продажби

Петър Георгиев

Мениджър продажби

Логистичен отдел

Иван Запрянов

Ръководител логистика и доставки

Стефан Стефанов

Специалист доставки

Станимир Николов

Специалист доставки

Иванка Андонова

Специалист доставки

Проектантски отдел

Иван Чушков

Инженер проектант

Ангел Генов

Инженер проектант

Златин Златев

Инженер проектант

Атанас Чолаков

Инженер проектант

Радосвета Матева

Инженер проектант

Атанаска Папациба

Инженер проектант

Техническа поддръжка и Развой

Денис Исуфски

Техник автоматизация

Димитър Сурлеков

Инженер КИП и А

Административен отдел

Нели Ангелиева

Жулиета Атанасова

Камелия Камбурова

Цветелина Костадинова

Складови дейности

Светослав Карамитев

Деян Георгиев

Цончо Василев

Явор Карамитев

Технически ръководители

Ивайло Кехайов

Кирил Бажлеков

Янко Кирков

Иван Стойчев

Спас Антонов

Мартин Йорданов

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси

НАШИТЕ АДРЕСИ

ул. Брезовско шосе 145
4003 Пловдив

ул. Ягодовско шосе
4113 Пловдив

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

+359 (032) 511 564

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

office@solaritybg.com
sales@solaritybg.com