СОЛАРИТИ БГ

НАШИЯТ ЕКИП

Търговски отдел

Венцислав Филев

Мениджър покупки/продажби

Светослава Янчева

Търговски агент

Елена Димитрова

Търговски сътрудник

Логистичен отдел

Иван Запрянов

Специалист доставки

Стефан Стефанов

Специалист доставки

Станимир Николов

Специалист доставки

Иванка Андонова

Специалист доставки

Проектантски отдел

Иван Чушков

Инженер проектант

Ангел Генов

Инженер проектант

Иван Пецев

Инженер проектант

Златин Златев

Инженер проектант

Атанас Чолаков

Инженер проектант

Радовета Матева

Инженер проектант

Технически отдел

Денис Исуфски

Техник автоматизация

Димитър Сурлеков

Инженер КИП и А

Административен отдел

Жулиета Атанасова

Камелия Камбурова

Нели Ангелиева

Складови дейности

Светослав Карамитев

Деян Георгиев

Цончо Василев

Отчетник/Инвентаризация

Технически ръководители

Ивайло Кехайов

Кирил Бажлеков

Янко Кирков

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси

НАШИТЕ АДРЕСИ

ул. Брезовско шосе 145
4003 Пловдив

ул. Ягодовско шосе
4113 Пловдив

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

+359 (032) 511 564

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

office@solaritybg.com