СОЛАРИТИ БГ

НАШИЯТ ЕКИП

Търговски отдел

Светослава Янчева

Търговски директор

Елена Димитрова

Специалист продажби

Александър Кукушев

Специалист продажби

Евгения Ковчазлиева

Специалист продажби

Логистичен отдел

Иван Запрянов

Ръководител логистика и доставки

Стефан Стефанов

Специалист доставки

Иванка Андонова

Технически организатор

Проектантски отдел

Иван Чушков

Инженер проектант

Ангел Генов

Инженер проектант

Златин Златев

Инженер проектант

Атанаска Папациба

Инженер проектант

Техническа поддръжка и Развой

Денис Исуфски

Техник автоматизация

Марио серафимов

Техническа поддръжка

Десислав делииванов

Инженер контролно-измервателни прибори и автоматика

Административен отдел

Нели Ангелиева

Камелия Камбурова

Ваня Лазарова

Складови дейности

Станимир Николов

Деян Георгиев

Цончо Василев

Явор Карамитев

Марк Енчев

Иван Атанасов

Живко Михов

Технически ръководители

Ивайло Кехайов

Кирил Бажлеков

Янко Кирков

Иван Стойчев

Мартин Йорданов

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси