СОЛАРИТИ БГ

Инструкции за извършване на замяна/ремонт на соларен инвертор DELTA

1. Подаване на гаранционен иск:
Крайният потребител попълва онлайн формуляра, описвайки подробно грешката и повредата и изпраща заявката.
Сервизният център на DELTA ще прегледа информацията и ще се свърже с Клиента в случай на някакви въпроси.
Въз основа на информацията, предоставена от Клиента, DELTA ще реши как да процедира – да замени устройството или да го ремонтира.
Забележка: Само квалифициран електротехник или монтажник може да инсталира инверторите и да заменя дефектните продукти.

2. Замяна на повреден инвертор
Когато DELTA избере да извърши замяна на дефектиралото устройство, следва да се спази следната процедура:
Крайният клиент ще получи имейл с потвърждение от сервизния партньор на DELTA за България – Соларити БГ ООД. Имейлът ще предостави референтен номер на заявката (RMA номер). След получаване на уведомлението за RMA номер от крайния клиент, DELTA ще изпрати заместващия Продукт, заедно с инструкция за връщане на дефектния продукт.

След доставката на заменящия инвертор, оставащият гаранционен период на повредения инвертор се прилага към заменилото го устройство.

DELTA ще замени повреденият инвертор с еквивалентния по тип и възраст продукт, като заместващият инвертор може да бъде използван, втора ръка и/или с признаци на употреба. Крайният клиент не може да изисква при замяна с нов или неизползван продукт, когато повреденият инвертор е използван.

След като Клиентът получи заместващия продукт, трябва да изпрати повредения продукт към DELTA REPAIR CENTER SLOVAKIA в рамките на десет (10) календарни дни, като следва процедурата, посочена в инструкцията за връщане, и същата транспортна опаковка, в която е доставен заместващия инвертор. Транспортните разходи се поемат от DELTA.

3. Връщане на повреден инвертор
Преди опаковане, Клиентът трябва да залепи на корпуса на повредения инвертор малкия баркод стикер, закрепен за формуляра за връщане, предоставен с пристигналия инвертор.

Клиентът трябва да се свърже със сервизния партньор на Delta за България – Соларити БГ ООД и да уговори подходяща дата и час, в които DHL куриер да вземе повредения инвертор. Уверете се, че инверторът е напълно опакован преди пристигането на DHL. Заедно с формулярът за връщане, DELTA е предоставила предварително изготвена товарителница за връщане на повреденото устройство, която задължително трябва да предоставите на DHL куриера.

4. Ремонт на повреден инвертор
В случай, че DELTA реши, че дефектиралият продукт ще бъде поправен в DELTA REPAIR CENTER, се прилага следната процедура:
Клиент ще получи имейл от сервизния партньор на DELTA в България. Имейлът ще предостави референтен номер на заявката (RMA номер) и инструкция за връщане. Клиентът трябва да опакова повредения продукт подходящо и да го изпрати обратно в DELTA REPAIR CENTER, като използва процедурата, посочена в инструкцията за връщане. Клиентът ще получи ремонтирания продукт, след като бъде поправен. При гаранционен ремонт, транспортните разходи са за сметка на DELTA.