Соларити БГ – изложител на Hannover Messe 2015

7 април 2015

Соларити БГ ще вземе участие като изложител на международното изложение Hannover Messe 2015 в Hannover Exhibition Grounds от 13.04-17.04.2015г. На изложението фирмата ще представи изцяло разработения от нея продукт Solarity APC – система за автоматизиран енергиен мениджмънт. Основната му насоченост е към цялостен анализ и мониторинг на мрежата, към която е прикачена фотоволтаичната централа. Системата представя много подробна информация за електрическите процеси. Посредством алгоритми и автоматизация сама регулира подаваната паралелно мощност от централата спрямо текущата консумация на електроенергия. Гарантира, че няма да бъде върната енергия в мрежата.
Участието е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Соларити БГ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

БЛОГ

Предишни новини

Соларити успешно защити стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Соларити успешно защити стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Успешната защита на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 е важен етап в развитието на Соларити. Това постижение не само затвърждава репутацията на компанията като лидер в индустрията, но също така подчертава ангажимента й към предоставянето на висококачествени и устойчиви решения за своите клиенти. В бъдеще Соларити ще продължи да се стреми към съвършенство, иновации и устойчиво развитие.

Solarity BG на световното изложение за соларна енергия Intersolar 2024 в Мюнхен

Solarity BG на световното изложение за соларна енергия Intersolar 2024 в Мюнхен

На щанда на Solarity BG, номер B5.460, посетителите ще имат уникалната възможност да се запознаят със Solarty EMS — революционно софтуерно решение, което позволява комплексно управление на фотоволтаични централи и индустриални батерии.