ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

PV собствени нужди

Основна дейност на СОЛАРИТИ БГ е изграждането на фотоволтаични системи. Имаме богат опит с монтажи върху всякакви видове покриви.

Предизвикателство пред всички мениджъри на бизнес, притежаващ собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за електроенергия, като в някои случаи, те се оказват много голямо перо, с пряко влияние на себестойността на произвежданата продукция.

Вече има решение за трайно намаляване на разходите. Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика, ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.

Изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди е по облекчена процедура, особено ако е правилно оразмерена и проектирана, така че да се усвоява 100% от произведената енергия.

Инвестицията е еднократна и не изисква никакви разходи за суровина, а поддръжката в изправно техническо състояние е пренебрежимо малка – слънцето работи за вас.

Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди. Инвестицията се изплаща на 100% а живота на инсталацията е НАД 20 години.

ПРОДАЖБА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

Mаксимална ефективност от централата

В зависимост от спецификите на вашето потребление на енергия, е възможно, към системата, да се добави блок за съхранение на енергията или да се подготви документацията, така че излишната енергия да се подава в разпределителната мрежа, и това да ви носи доходи.

Необходимата документация за централи, които няма да връщат излишък към електроразпределителната мрежа е сведена до минимум. Нужни са издаването на становище от енергоразпределителното дружество, посочващо условията и мястото на присъединяване на енергийния обект, както и разрешение за строеж на ФЕЦ, издадено от главния архитект на общината, в която е предвиден да се изгражда.

Ние изготвяме индивидуален, подробен, предварителен анализ на рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме. Посредством, предоставен от вас, товаров профил анализираме почасовата ви консумация на електрическа енергия, за да определим най-оптималната, за вас, номинална мощност на централата. Важно е консумацията ви да е постоянна, без дълги периоди на спад в потреблението на електрическа енергия, за извличане на максимална ефективност от централата.

ФИНАНСИРАНЕ

Кредитна линия от Про Кредит банк

С екипа на Про Кредит банк разработихме кредитна линия за преференциално финансиране за фотоволтаични инсталации с мощност  50kWp и по големи.

Освен да ви преведем успешно през целия процес на изграждане и регистриране на вашата централа, ние, от Соларити БГ направихме всичко възможно да подсигурим вашата инвестиция, както и да гарантираме спокойствие за вашите финанси.

По тази причина, с екипа на Про Кредит банк разработихме кредитна линия за преференциално финансиране за фотоволтаични инсталации с мощност  50 kW и по големи.

Кредитът се отпуска при облекчени условия, за срок от 5 години, без необходимост от обезпечение, а пълна информация за пакета, както и условията по кандидатстване за отпускането му може да видите тук.

Фотоволтаичната централа носи на вас и на бизнеса ви следните предимства:

Z

Най-ниската себестойност на тока

Z

Еднократна инвестиция

Z

Независимост към промяната на цената на ел.енергията

Z

Безплатна суровина за производство на енергия – слънчева енергия

Z

Улеснена процедура по изграждане

Z

Използване на покривна площ, запазване на изолационните свойства

Z

Използване на покривна площ, запазване на изолационните свойства

Z

Намаляване на разхода за реактивна енергия

Z

Получавате система за подробен анализ на потреблението и управление на сградния ресурс

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси

НАШИЯТ АДРЕС

ул. Брезовско шосе 145
Пловдив

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

+359 (032) 511 564

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

office@solaritybg.com