ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

ФЕЦ собствени нужди

Основна дейност на СОЛАРИТИ БГ е изграждането на фотоволтаични системи. Имаме богат опит с монтажи върху всякакви видове покриви.

Предизвикателство пред всички мениджъри на бизнес, притежаващ собствена производствена сграда, е да се намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за електроенергия, като в някои случаи, те се оказват много голямо перо, с пряко влияние на себестойността на произвежданата продукция.

Вече има решение за трайно намаляване на разходите. Чрез изграждането на фотоволтаична централа на покрива на сградата, на практика, ставате напълно независими към промяната на цената на тока, закупуван от регулирания или свободния пазар.

Изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди е по облекчена процедура, особено ако е правилно оразмерена и проектирана, така че да се усвоява 100% от произведената енергия.

Инвестицията е еднократна и не изисква никакви разходи за суровина, а поддръжката в изправно техническо състояние е пренебрежимо малка – слънцето работи за вас.

Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток за собствени нужди. Инвестицията се изплаща на 100% а живота на инсталацията е НАД 20 години.

ПРОДАЖБА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

Mаксимална ефективност от централата

В зависимост от спецификите на вашето потребление на енергия, е възможно, към системата, да се добави блок за съхранение на енергията или да се подготви документацията, така че излишната енергия да се подава в разпределителната мрежа, и това да ви носи доходи.

Необходимата документация за централи, които няма да връщат излишък към електроразпределителната мрежа е сведена до минимум. Нужни са издаването на становище от енергоразпределителното дружество, посочващо условията и мястото на присъединяване на енергийния обект, както и разрешение за строеж на ФЕЦ, издадено от главния архитект на общината, в която е предвиден да се изгражда.

Ние изготвяме индивидуален, подробен, предварителен анализ на рентабилността на инвестицията, която ви предлагаме. Посредством, предоставен от вас, товаров профил анализираме почасовата ви консумация на електрическа енергия, за да определим най-оптималната, за вас, номинална мощност на централата. Важно е консумацията ви да е постоянна, без дълги периоди на спад в потреблението на електрическа енергия, за извличане на максимална ефективност от централата.

Финансиране

Фотоволтаични централи от Прокредит Банк

По тази причина, екипа на Про Кредит банк предоставя финансиране за фотоволтаични инсталации, съобразена с вашите нужди. Пълна информация за услугата, както и условията по кандидатстване за отпускането му може да видите тук.

Законова рамка

Административни процедури за ФЕЦ

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси