СЪЕДИНЕНИЕ, 95KW

Покривна Фотоволтаична инсталация 95kW – Съединение, България
Модули: Inventec Energy 235W poly
Инвертори: Delta Solivia 20kW – 4бр. и 15kW – 1бр.