ПЪРВЕНЕЦ, 5KW

Покривна Фотоволтаична инсталация 5kW – Първенец, България
Модули: 240W poly
Инвертор: Delta Solivia 5kW
Мониторинг: Solarity APC