КИТЕН, 30kW

Покривна фотоволтаична инсталация за собствени нужди 30kW – Китен, България

Модули покрив: Sharp 275W poly- 108 бр.
Мрежови инвертори: Delta RPI 15kW – 2 бр.
Мониторинг: Система за енергиен мениджмънт Solarity APC