СТРУМЯНИ, 165KW

ФВ централа 165kW – с.Струмяни, България
Модули: Renesola 250W poly
Инвертори: Delta Solivia 15kW – 11бр.