ПЛОВДИВ, 10kW

Покривна фотоволтаична инсталация 10kW – Пловдив, България

Модули покрив: LG 280W mono
Инвертор: Delta Solivia 10kW
Мониторинг система: Solarity APC