Предстои отваряне на процедура “Енергийна ефективност за МСП”