Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление” Соларити извършва проектиране, доставка и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с локално съхранение на произведената енергия. Имаме опит, знания и възможност да ви консултираме и...

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване

Нов сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване Вече работи новият сайт на Соларити БГ за продажба на соларно оборудване: solaritytrading.com На сайта можете да намерите информация за актуалните модели соларни панели на Sharp, мрежовите инвертори на Delta,...

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система

Соларити БГ достави за първи път в България ESS система Соларити БГ достави за първи път в България ESS система. Системата представлява голям акумулаторен блок за съхранение на част от произведената енергия от фотоволтаична централа. ESS се използват за целите на...

КЕВР обяви новите преференциални цени за изкупуване на ел. енергия

КЕВР обяви новите преференциални цени за изкупуване на ел. енергия Както обикновено, и тази година, на 01.07, КЕВР обяви новите преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. Забелязва се спад в обявените цени, спрямо...

Преференциални условия на кредитиране

Преференциални условия на кредитиране Соларити БГ е официален инсталатор на Прокредит Банк, която предлага преференциално финансиране за фотоволтаична централа с мощност 50kW, предвидена за собствено потребление. Кредитът се отпуска при облекчени условия при 1500 лв....

Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“

Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ По оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Енергийна ефективност за МСП“, която ще даде възможност да се финансират проекти за...