APC – система за енергиен мониторинг и мениджмънт

Системата за автоматизиран енергиен мениджмънт Solarity APC е нещо ново и уникално в сферата на фотоволтаичните централи.

APC не е обикновена автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – тя е нещо много повече.
Представлява цялостна система, която добавя много нови възможности към всяка една електрозахранваща инсталация.

APC съчетава две основни функции в едно устройство:
 • подробен мрежов анализ на консумацията на сградата
 • управление на ефективността на фотоволтаичната централа

В някои страни, където подаването на енергия в мрежата вече е забранено, функцията “0 подаване” позволява фотоволтаичната централа да се използва изцяло за собствени нужди, без да са необходими присъединяване към мрежата и разрешителни. Тази функция намалява разходите за електроенергия и позволява на консуматорите максимално използване на евтината соларна енергия.

Ползите за системния администратор са:
 • подробен мониторинг за енергопотреблението
 • сравнение на различни централи в един админ акаунт
 • лесна дистанционна връзка
 • входове за сензори
 • гъвкавост към индивидуални изисквания
 • универсална за всякакви видове фотоволтаични централи
 • информация в реално време
 • осигурена прецизност в управление на подаването на енергия в мрежата
 • без необходимост от допълнителни устройства или от нови електромери - всичко е в едно устройство
Ползите за крайния потребител са:
 • в съответствие с всички местни изисквания за свързване към мрежата
 • 100% гаранция за производителността на фовотолтаичната централа
 • функция за 100% собствена консумация
 • управление на хибридни системи
 • енергиен мениджмънт на подаването в мрежата

Solarity APC е изключително атрактивна за промишлени предприятия, тъй като в разработената от нас автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в реално време се следят всички показатели – графично и таблично. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в машини и оборудване. Системата може да бъде надграждана при възникването на нужда от управление на автоматизация свързана с ел.мрежата.

Системата се състои от:

 • Solarity plug & play устройство
 • Персонален профил в уеб портала. В личния ви акаунт се генерира богата база данни за вашата система. Тя съдържа подробна информация за моментното състояние посредством разнообразни графики, обобщени справки и статистики.
Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер