Фотоволтаична система за собствени нужди

Намаляване на сметките за електроенергия

 • Срокът на самоизплащане на инвестицията е 6 години, а срока на договора за изкупуване е 20години.
 • Вложенията по изграждане възлизат на около 13 000лв без ддс.
 • Цената на изкупната енергия за централите присъединени преди 01.07.2017г е 255.39лв/МВат без ддс.

Фотоволтаична система за собствени нужди


Намаляване на сметките за електроенергия


Ако живеете в къща, можете да поставите фотоволтаична централа на покрива, която ще произвежда електроенергия, необходима за вашето домакинство.
Място на монтаж: върху керемиден покрив, наклонен на юг, върху плосък покрив. Обикновено натоварването на покрива, което се предизвиква от фотоволатичната централа е около 20кг/м2
Мощност: до 5kW
Имате възможност да изберете дали да продавате излишната (произведена и непотребена енергия) към електроразпределителната мрежа или да загубите излишъка, без да подавате изобщо в мрежата.
Базовия модел на системата не съдържа акумулатори за съхранение на енергия.
Ако желаете да подавате в мрежата излишната и непотребена енергия, е необходимо да се извърши определена процедура.
Изграждането на една фотоволтаична система е съпроводено от всички видове съгласувателни документи, необходими за обекти от категория – 6 .


Фотоволтаичната централа може да се изгради само на покрив на сграда, вече присъединена към ЕРП, в урбанизирана територия,накратко етапите са следните:

 • Виза за проектиране
 • Становище за присъединяване от ЕРП
 • Изготвяне на технически проекти
 • Съгласуване на проектите в ЕРП
 • Разрешение за строеж
 • Окончателен договор за присъединяване с ЕРП
 • Изграждане на централата и присъединяване към мрежата
 • Декларация за достъп и договор за изкупуване на енергията с ЕСП - електроснабдителното предприятие
Използвайте покривната си площ разумно и изградете на нея фотоволтаична централа за производство на ток.
Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер