Двата МРР тракера поддържат симетрично (50/50%) и асиметрично натоварване (33/67%) при DC входовете. Възможността да се използва асиметричен товар е голямо предимство в инсталации, които са разположени на източен и западен скат на покрива.

Тези трифазни инвертори се характеризират с висока мощност и максимална ефективност от 99.2% и широк диапазон на входното напрежение от 200 V до 1500 V. Разширеният температурен диапазон (от -25 ° C до +60 ° C) и степента на защита IP65 на електронното отделение позволява монтаж в тежки условия.

Инверторите имат вграден DC разединител. В доставката се включват и монтажна плоча и IP65 AC щепсел. Чрез комуникационния RS485 интерфейс може да бъде инсталирана мониторинг система.

Max. voltage:
Voltage range:
MPP voltage range:
Voltage nominal power:
Max. current:
Max. number of MPP trackers:

Surge Protection Devices:

1100 V
200 … 1000 V
460 … 900 V
460 … 900 V
156 A (6 x 26 A)
6 MPP trackers

Type 2, replaceable (EN 50539-11), optional combination Type 1 + 2

Nominal apparent power:
Voltage range:

Nominal frequency:
Power factor adjustable:
Total harmonic distortion:

Surge Protection Devices:

70 kVA
400V-20%/+30%;3 Phase+PE(Δ)
50 / 60 Hz ± 5 Hz
0.8 cap … 0.8 ind
<3 % @ nominal apparent power Type 2, replaceable (EN 61463-11), optional combination Type 1 + 2

Max. efficiency:
Operating temperature:
Full power without derating:
Storage temperature:
Humidity:
Max. operating altitude:

98.8% / 98.4%
-25 … +60 °C
-25 … +50 °C
-25 … +60 °C
0 … 100 % non-condensing
4000 m (above sea level)

Size (L x W x D):
Weight:
Cooling:

AC connector:

DC connector:

Communication interfaces:

Communication:

DC disconnectors:

Display:

Installation type:

629 × 699 × 264 mm
69 kg
Fans with removable fan module
AC cable within 26-120mm2 or within 70-120mm2
18 pairs of H4 DC connectors
RS485,Dry contactsx2, EPOx1,VCC,Digital inputsx6
RS485, wireless communication
6 x integrated mechanical DC disconnectors
3 LEDs, Data visualization via gateway
Wall-mountable or ground-mountable with included brackets

Protection degree:
Safety class:
Configurable trip parameters:
Insulation monitoring:
Overload behavior:
Anti-islanding protection / Grid regulation:

EMC:

Safety:

IP65
I
Yes
Yes
Current limitation; power limitation
UTE C15-712 ERDF-RES-PRO_64E, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4105, EN50549-1/-2
EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12
IEC62109-1 / -2, CE compliance

Max. voltage:
Voltage range:
MPP voltage range:
Voltage nominal power:
Max. current:
Max. number of MPP trackers:

Surge Protection Devices:

90 kWP | 110 kWP
70 kW | 84 kW
200 … 1000 V
200 … 1000 V
140 A (70 A per MPP tracker)
2 MPP trackers

Type 2, replaceable (EN 50539-11)

Nominal apparent power:
Voltage range:

Nominal frequency:
Power factor adjustable:
Total harmonic distortion:

Surge Protection Devices:

66 kVA | 80 kVA
400V±30%YorΔ /480V±20% YorΔ; 3 phase+PE(Δ)
50 / 60 Hz ± 5 Hz
0.8 cap … 0.8 ind
<3 % @ nominal apparent power Type 2, replaceable (EN 61463-11)

Max. efficiency:
Operating temperature:
Full power without derating:
Storage temperature:
Humidity:
Max. operating altitude:

98.8% / 98.5%
-25 … +60 °C
-25 … +40 °C
-25 … +60 °C
-20 … +70 degrees C
0 … 100 % non-condensing
3000m (above sea level)

Size (H x W x D):
Weight:
Cooling:
Communication interfaces:

DC disconnector:

Display:

AC connector:

DC connector:

965 × 615 × 275 mm
84 kg
Convection with fan
2 x RS485, 2 x Dry contacts, 1 x EPO, 6 x Digital inputs
2 x integrated mechanically coupled DC disconnectors
3 LEDs, 4-line LCD
M88H_122: Phoenix HKU 70 with screw terminals for conductors: 16-95 mm2 Cu, 50 / 70 mm2 Al (se) M88H_121: Phoenix HKU 150 with screw terminals for conductors: 35-150 mm2 Cu, 120 / 150 mm2 Al (se)
M88H_122: 2 x 9 pair Multi-Contact MC4 (included in package) M88H_121: Phoenix HKU 150 with screw terminals for conductors: 35-150 mm2 Cu, 120 / 150 mm2 Al (se)

Protection degree:
Safety class:
Configurable trip parameters:
Insulation monitoring:
Overload behavior:
EMC:

Safety:

Anti-islanding protection / Grid regulation:

IP65
I
Yes
Yes
Current and power limitation
EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-11; EN61000-3-12
IEC 62109-1 / -2; CE compliance;
VDE 0126; ARN 4105; BDEW; UTE C15-712 ERDF-RES-PRO_64E

Max. voltage:
Voltage range:
MPP voltage range:
Voltage nominal power:
Max. current:
Max. number of MPP trackers:

Surge Protection Devices:

1600 V (sporadically)
860 … 1500 V
860 … 1450 V
860 … 1450 V
150 A
1 MPP trucker

Type 2, replaceable (EN 50539-11) / Type 1 optional

Nominal apparent power:
Voltage range:

Nominal frequency:
Power factor adjustable:

Total harmonic distortion:

Surge Protection Devices:

125 kVA
600 V -36% … +5%; 3 phase+PE(Δ)
50 / 60 Hz
0.8 cap … 0.8 ind (1 … 0.9 at max power)
<3 % @ nominal apparent power Type 2, replaceable (EN 61463-11) / Type 1 optional

Max. efficiency:
Operating temperature:
Full power without derating:
Storage temperature:
Humidity:
Max. operating altitude:

99.2% / 99.0%
-25 … +60 °C
-25 … +50 °C
-25 … +60 °C
0 … 100 % non-condensing
3000m (above sea level)

Size (L x W x D):
Weight:
Cooling:
AC connector:

DC connector:

Communication interfaces:

DC disconnector:
Display:

Installation type:

663 × 940 × 334 mm
80 kg
Convection with fan
AC cable within 5-185 mm2,with ring M10
20 pairs of H4 UTX 4/6mm2 connectors
RS485, dry contact x2, EPO, VCC, Digital inputs x6
2 x integrated mechanical
2 LEDs, Data visualization via gateway
Wall-mountable or ground-mountable with included brackets

Protection degree:
Safety class:
Configurable trip parameters:
Insulation monitoring:
Overload behavior:
EMC:

Safety:

Anti-islanding protection / Grid regulation:

IP65
I
Yes
Yes
Current and power limitation
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN61000-3-11;EN61000-3-12
IEC 62109-1 / -2; CE compliance;
UTE C15-712 ERDF-RES-PRO_64E, VDE-AR-N 4110