Оборудване

Фотоволтаични панели

Фотоволтаичните панели биват основно 3 вида: поликристални, монокристални и тънкослойни.

Соларни инвертори

DELTA е реномиран производител на мрежови инвертори за фотоволтаични централи.

Стационарни конструкции

Носещите конструкции за фотоволтаичните панели биват различни видове според вида и спецификата на дадената централа и най-вече според типа покрив и неговото изложение.