Преференциални условия на кредитиране

Преференциални условия на кредитиране Соларити БГ е официален инсталатор на Прокредит Банк, която предлага преференциално финансиране за фотоволтаична централа с мощност 50kW, предвидена за собствено потребление. Кредитът се отпуска при облекчени условия при 1500 лв....

Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“

Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ По оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 предстои отварянето на процедура „Енергийна ефективност за МСП“, която ще даде възможност да се финансират проекти за...

Големи намаления на цените на швейцарските инвертори Studer.

Големи намаления на цените на швейцарските инвертори Studer. Соларити БГ като официален представител на марката Studer за България обявява нова ценова листа със значителни намаления в цените на синусоидалните инвертори. В серията Xtender нaмаленията достигат до 37% за...

Уникална фасадна фотоволтаична инсталации дело на Соларити БГ

Уникална фасадна фотоволтаична инсталации дело на Соларити БГ Соларити представя първата по рода си фотоволтаична фасадна инсталация в град Пловдив. Системата е с обща мощност 30кВ, като покривната част е изградена с поликристални панели, а фасадната част е с...

Соларити БГ е вече сертифицирана по ISO 9001:2008

Соларити БГ е вече сертифицирана по ISO 9001:2008 В началото на месец юни Соларити успешно премина сертификация на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008. Сертификатът ISO гарантира високото качество и професионализъм в бизнес отношенията на...