Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи

Програма за финансиране на домакинства за изграждане на фотоволтаични системи Стартира програмата за безвъзмездно финансиране на фотоволтаична система за дома. Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия...

Стажантска програма „Развитие на потенциала“ 2023

Стажантска програма „Развитие на потенциала“ 2023 С гордост те информираме, че Соларити БГ, стартира своята стажантска програма. Това е вълнуваща възможност да се присъединиш към нашето екипно бъдеще и да работиш заедно с нас за постигане на нашата мисия : Да...

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление”

Отворена е процедура за финансиране на „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление” Соларити извършва проектиране, доставка и изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с локално съхранение на произведената енергия. Имаме опит, знания и възможност да ви консултираме и...

Чертожник – CAD системи

Свободна позиция Чертожник – CAD системи Фирма Соларити БГ търси да назначи Чертожник. Информация за позицията ОТГОВОРНОСТИ Изчертаване на метални конструкции за фотоволтаични системи и други съоръжения. Изготвяне на проектна документация по част КОНСТРУКТИВНА и...

Проектант – строителен инженер

Свободна позиция Проектант – Строителен инженер Фирма Соларити БГ търси да назначи Инженер – Проектант по част КОНСТРУКТИВНА. Информация за позицията ОТГОВОРНОСТИ Проектиране и изчертаване на метални конструкции за фотоволтаични системи и други съоръжения....