ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПРЕДИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

От какво се състои фотоволтаичната централа?

Основните елементи на една фотоволтаична система са:

 • фотоволтаични панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа;
 • монтажна конструкция за закрепване на панелите;
 • инвертори, които преобразуват постоянното напрежение от панелите в променливо;
 • кабели, конектори;
 • табла, събирателни кутии;
 • заземителна и мълниезащитна уредба.
Покривът ми подходящ ли е за монтаж на фотоволтаични панели?
Фотоволтаичната централа може да бъде монтирана на всякакви видове покриви – скатни, плоски, дори обли, независимо от покривната настилка (керемиди, битум, LT ламарина и др.)
Колко трябва да е голям покривът, за да мога да сложа панели?

1 фотоволтаичен панел е с площ 2,60 кв.м. Има разлика обаче дали покривът е скатен, плосък и с какво изложение е.
Даваме Ви пример за площта, необходима за следните системи:
За система от 5kW (около 9 панела – 550 W):

 • скатен покрив – според спецификите на ската, размерът може да варира, необходими са ви около 40 кв.м. правоъгълна площ
 • плосък покрив (при монтаж на панелите на 20° наклон) – 60 кв.м

За система от 30kW (54 панела):

 • скатен покрив – 165 кв.м
 • плосък покрив (при монтаж на панелите на 20° наклон) – 220 кв.м
Мога ли да продавам произведената енергия?

Да!
Имате възможност да изградите централа изцяло за продажба на произведената енергия, както и централа, при която да консумирате произведената енергия и само излишъка да бъде продаван на електроснабдителнителното дружество.
Изграждане на подобни централи е съпътствано със съгласувателни процедури и издаването на разрешителни документи от ЕРП-то и съответната община. Повече за процедурата можете да намерите тук.

Какви са документите, които са нужни за продажба на енергията?

Първата стъпка при процедура по изграждане на ФЕЦ за продажба на енергията е да получите становище за условията и начина на присъединяване от съответното за вашия регион електроразпределително дружество. За целта е необходимо да приложите актуална скица и документ за собственост на имота.
Заявленията може да намерите тук:
Заявление за проучване – Електроразпределение Юг ЕАД
Заявление за проучване – Електроразпределителни мрежи Запад АД
Заявление за проучване – Електроразпределение Север АД

За да изградите ФЕЦ изцяло за продажба на енергията на преференциална цена трябва да отговаряте на следните условия:
ФЕЦ да бъде до 30kWp инсталирана мощност и да бъде монтирана на покрив;
Имотът да бъде в урбанизирана територия;
В имотът да има законна сграда, която да е присъединена и да има открита партида към енергоразпределитеното дружество.

Повече за цялата административна процедурата можете да намерите тук.

Колко е гаранцията на фотоволтаичните панели?

Повечето фотоволтаични панели имат 10 години пълна гаранция, както и 10 години гаранция за 90% производителност и 20 години гаранция за 80% производителност.
Соларити БГ ООД е официален партньор на водещия производител на соларни панели Sharp, чийто панели са с 15 години продуктова гаранция и 25 години гаранция за 84% производителост в края на проектния живот на панела.

Издържат ли панелите на градушка?

Да. Фотоволтаичните панели са изработват със специално стъкло, което е издръжливо на градушки. Панелите следва да отговарят на определени международни стандарти, а именно IEC-61215 за поликристални и монокристални панели и IEC-61646 за тънкослойни панели. При сертифицирането за тези стандарти, панелите биват тествани при хвърляне на ледени късове с диаметър 25мм и тегло 7,53 грама по закалената стъклена повърхност на модула със скорост от 23 м / сек.

На каква цена ще ми изкупуват енергията?

Актуалните преференциални цени на изкупуване на енергия от ФтЕЦ, в сила от 01.07.2022 година са:
За ФтЕЦ до 5kW, монтирани на покриви и фасади – 201,35 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.;
За ФтЕЦ от 5kW до 30kW, монтирани на покриви и фасади – 168,24 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 380 kWh/kWp.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ
НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

От каква поддръжка се нуждае централата?

Информация която ми е необходима след като имам система

Колко ток ще произведе централата за 1 година?

Годишната производителност на една фотоволтаична централа зависи от вложеното оборудване и цялостното изпълнение на проекта.
За сравнение:

 • Една фотоволтаична система от 5kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 7MWh.
 • Система от 15kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 21MWh.
 • Система от 30kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 42MWh.
Трябва ли да застраховам централата?
Да. Застраховането на централата е от изключителна важност, за да защитите инвестицията си. Застраховката трябва да покрива както природни бедствия (наводнения, пожари, земетресения, мълнии), така и кражби, умишлено причинени щети на оборудването или централата и др. подобни.
Колко са експлоатационните разходи?

Информация която ми е необходима след като имам система

Мога ли да следя работата на централата от разстояние?

Да, с помощта на APC – система за енергиен мониторинг и мениджмънт. Повече подробности може да видите тук.

Мога ли да съхранявам енергията?

Информация която ми е необходима след като имам система

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Гъвкави решения за покривна фотоволтаична централа

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси