ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

APC – система за енергиен мониторинг

Системата за автоматизиран енергиен мониторинг Solarity APC е нещо ново и уникално в сферата на фотоволтаичните централи.

APC не е обикновена автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – тя е нещо много повече. Представлява цялостна система, която добавя много нови възможности към всяка една електрозахранваща инсталация.

APC съчетава две основни функции в едно устройство:

Z
Подробен мрежов анализ на консумацията на сградата
Z

Управление на ефективността на фотоволтаичната централа

В някои страни, където подаването на енергия в мрежата вече е забранено, функцията “0 подаване” позволява фотоволтаичната централа да се използва изцяло за собствени нужди, без да са необходими присъединяване към мрежата и разрешителни. Тази функция намалява разходите за електроенергия и позволява на консуматорите максимално използване на евтината соларна енергия.

Ползите за системния администратор са:

Z

Подробен мониторинг за енергопотреблението

Z

Сравнение на различни централи в един админ акаунт

Z

Лесна дистанционна връзка

Z

Входове за сензори

Z

Гъвкавост към индивидуални изисквания

Z

Универсална за всякакви видове фотоволтаични централи

Z

Информация в реално време

Z

Осигурена прецизност в управление на подаването на енергия в мрежата

Z

Без необходимост от допълнителни устройства или от нови електромери – всичко е в едно устройство

Ползите за крайния потребител са:

Z

В съответствие с всички местни изисквания за свързване към мрежата

Z

100% гаранция за производителността на фовотолтаичната централа

Z

Функция за 100% собствена консумация

Z

Управление на хибридни системи

Z

Енергиен мениджмънт на подаването в мрежата

Solarity APC е изключително атрактивна за промишлени предприятия, тъй като в разработената от нас автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в реално време се следят всички показатели – графично и таблично. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми и смущения в машини и оборудване. Системата може да бъде надграждана при възникването на нужда от управление на автоматизация свързана с ел.мрежата.

Системата се състои от:

Z
Solarity plug & play устройство
Z
Персонален профил в уеб портала. В личния ви акаунт се генерира богата база данни за вашата система. Тя съдържа подробна информация за моментното състояние посредством разнообразни графики, обобщени справки и статистики.

Презентация

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

ОБОРУДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Фотоволтаични
панели

Соларни
инвертори

Стационарни
конструкции

Соларен
мониторинг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси