Програми за индустриални батерии

30 април 2024

Две нови програми за финансиране на индустриални батерии за съхранение на енергия от ФЕЦ стартират по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост

Първата програма BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“

Втората програма BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW“

Общият бюджет на двете процедури надхвърля 530 млн. лв.

Основни акценти на програмата

  • Да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:
    минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW);
  • ЛСС* да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2;

*ЛСС – локално/и съоръжение/я за съхранение на електрическа енергия свързвано към съоръженията на производителя).

Aко имате централа с инсталирана мощност над 400 kВ, то ЛСС или преобразувателят на батерията трябва да е от 30 до 50% от инсталираната мощност на ФЕЦ, а капацитетът да покрива минимум 2 часа.

Кой може да кандидатства?

Допустими по процедурата са компании от всички сектори на българската икономика, с изключение на такива от селското, горското и рибното стопанство.

Може да кандидатстват вече изградени и въведени в експлоатация централи след 01.01.23 г. или тепърва в проект. При тези, които не са изградени е необходимо да са стартирали документална процедура и да имат получено становище от РИОСВ, както и становище, предварителен или окончателен договор от ЕРП

Докога е срока за кандидатстване?

Срок за кандидатстване е 12.06.2024. Изпълнението на инвестицията по тази мярка трябва да приключи до 31 март 2026.

Какво може да предложим от Соларити на кандидатите?

Ние от Соларити можем да им предложим идеен проект, доставка, монтаж, гаранционен и следгаранционен сервиз.

Отговаря ли Соларити на всички изисквания за изпълнител по тези проекти?

Соларити покрива всички изисквания като изпълнител на тези проекти! Отбелязваме, че вече имаме реализирани проекти по предишната програма BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.