СОЛАРИТИ БГ

Уведомление за обработка на лични данни

Информация за Администратора на личните данни:

„СОЛАРИТИ БГ“ ООД, ЕИК 200712028, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Източен, ул. „Арчарица“ № 5, интернет сайт: https://solaritybg.com/, e-mail: office@solaritybg.com.

Централен офис: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145, тел: 032 511 564, Ви предоставя информация, относно вида, целта, основанието и начина, по който се събират, обработват, съхраняват и разкриват лични данни.

Информация относно компетентния надзорен орган:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за   кореспонденция:   гр.   София   1592,   бул.   „Проф.   Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обработваме във връзка с посещението и използването на функционалностите на сайта на „СОЛАРИТИ БГ“ ООД – https://solaritybg.com/ са следните:

 • Име;
 • Контакти: електронна поща, телефон за връзка, адрес;
 • IP адрес.

Други данни:
Бисквитки (cookies) – подробна информация за тях ще намерите по-долу.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни, предоставени лично, е необходимо за предприемането на стъпки по постъпило искане или запитване от субекта на данни, чрез попълване на контактната форма в нашия сайт – чл. 6, пар. 1, букв. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 или чрез попълване на онлайн заявка за гаранционна замяна на инвертор.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администрирането на отправеното запитване чрез определената функционалност на сайта:

 • Контакна форма на запитване или искане.
 • Онлайн заявка за гаранционна замяна на инвертор.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

„СОЛАРИТИ БГ“ ООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Предоставяне на информация до органите МВР и др.;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Предоставяне данни на системен администратор, ИТ отдел.

Бисквитки, интегрирани в нашия сайт:

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт, „СОЛАРИТИ БГ“ ООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. бисквитки. Те са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, той изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността).

Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт). Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.

Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки по начина, описан в настоящето Уведомление. Независимо от това, Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини. Имайте предвид обаче, че премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на използването на нашия уебсайт, като ограничи достъпа Ви до определени функционалности или части от него.

Видове бисквитки, които използваме:

• Необходими бисквитки

Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да използвате техните функции. Например, благодарение на тях Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и др.

• Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да използвате тяхната пълна функционалност, да гледате видеата в него и др. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени цели и се съхранява ограничен период от време.

• Аналитични бисквитки

Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите потребители с него и какво ги интересува от неговото съдържание. Събраната чрез тези бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните инструменти се предоставят от Google Analytics и събраната информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация, съхранявана от Google.

• Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация за това как сте използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за Вас. Например, такива са бисквитките на Facebook, Google и др.

Управление на бисквитките

Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини, използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки, предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или http://www.cookiecentral.com.

Използваните бисквитки, при посещение на сайта на „СОЛАРИТИ БГ“ ООД са:

 • PHPSESSID – изтрива се след 24 часа автоматично;
 • _ga – изтрива се след 48 часа автоматично;
 • _gat_gtag_UA_222508726_1 – изтрива се след 1 мин. автоматично
 • _gid – изтрива се след 24 часа автоматично;
 • IDE – изтрива се след 48 часа автоматично.

Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като посетите техните сайтове:

„СОЛАРИТИ БГ“ ООД може по своя преценка да променя и допълва начина на използване и видовете бисквитки по всяко време. В случай на изменение на тези Условия, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Допълнителна информация за настройките на „бисквитките“ на съответния Ви интернет браузър можете да намерите тук:

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„СОЛАРИТИ БГ“ ООД по правило, преустановява пълната обработка на Вашите лични данни, за изброените цели, но не ги изтрива преди изтичане на нормативно определените задължения за тяхното съхранение. Данните се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското и европейското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „СОЛАРИТИ БГ“ ООД:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които „СОЛАРИТИ БГ“ ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • при непълнота или неточност на данните, които „СОЛАРИТИ БГ“ ООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.

 

Администраторът предприема необходимите мерки, с които да се гарантира, че обработващият личните данни и всяко физическо лице, действащо под ръководството на администратора, обработват тези данни само по негово указание.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, в най-кратък срок от узнаването, ще уведоми компетентния надзорен орган – КЗЛД.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за защита на личните данни (ДК-2021-СО-01) на нашия уебсайт (https://solaritybg.com/).