ОБОРУДВАНЕ

ПАНЕЛИ, ИНВЕРТОРИ,
КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ

Фотоволтаичните панели биват основно 3 вида: поликристални, монокристални и тънкослойни.

СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ

DELTA е реномиран производител на мрежови инвертори за фотоволтаични централи.

СТАЦИОНАРНИ КОНСТРУКЦИИ

Носещите конструкции за фотоволтаичните панели биват различни видове според вида и спецификата на дадената централа и най-вече според типа покрив и неговото изложение.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА

Електрическите табла се произвеждат по задание на клиента. Целта ни е да постигнем възможно най-високо качество, добър дизайн, надежност и прецизност в изработката.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще отговорим на всички ваши въпроси