Предстои отваряне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“