Delta Бойлер - получавате по-голямо количество енергия за вложените средства.

Delta Бойлер е подходящ за всички битови потребители на топла вода. Идеален е за къщи, където прокарването на тръби е невъзможно или трудно. Няма загуби на топлинна енергия. Монтажът е по-лесен и по-евтин. Няма никакви предпоставки за течове или прегряване на системата. Заема по-малко място, в „Delta бойлер” няма тръби, помпа или разширителен съд.
Не на последно място е с по-висока ефективност през зимния сезон – системата ни продължава да затопля вода, когато алтернативните решения имат почти минимален добив.
Не се налага подмяна на бойлера – системата се свързва към съществуващия Ви бойлер.
Изчислена е за бойлери до 100 л. вместимост.
Подходящо е дори за монтаж на тераса, когато е с южно изложение.

Получавате по-голямо количество енергия за вложените средства.
За една година Delta бойлер ще затопли 25 000 л. топла вода и произвежда количество енергия достатъчно за затопли 311 пъти в годината бойлер от 80 л. Средното самоизплащане на системата е 5 години.

Фотоволтаични панели
Соларни инвертори
Автономни инвертори
Стационарни конструкции
Соларен мониторинг
Заряден контролер