• Мониторинг,контрол и автоматизация на енергийните процеси в жилищни и индустриални сгради.
 • Фотоволтаични централи за собствени нужди.
 • Резервно захранване. UPS системи.
 • Осигуряване на захранване на неелектрифицирани обекти.

Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня. Това са основно малките и средни индустриални сгради с предимно дневно потребление. Изграждането на фотоволтаична централа води до намаляване на разходите за електроенергия .

ПЛАНИРАНЕ

Първият етап е най-важният! Ние Ви консултираме каква фотоволтаична централа е подходяща за нуждите Ви, изготвяме обосновка защо да се инвестира и извършваме прогнозиране кога и как да бъде изграждането. Изготвяме всички необходими документи, свързани с цялата процедура.

ПРОЕКТИРАНЕ

Правилното проектиране на една фотоволтаична централа е от голяма важност за максималната ефективност при производство и спестяване на енергия за захранване на собствени нужди. Подбор и организиране на фотоволтаичните панели, соларни инвертори и защитна апаратура.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Соларити предлага всички услуги, свързани с изграждане на фотоволтачна централа до ключ. Кратки срокове на изграждане от опитни специалисти. Бърза доставка на необходимите соларни панели и соларни инвертори. Спазваме всички изисквания за безопасна работа на покриви.

ЗАКОНОВА РАМКА

Изграждането на фотоволтаична централа е процес, съпътстван с всички разрешителни и съгласувателни документи според българското законодателство за съответния тип централа. Ние Ви съдействаме по целия процес на инвестиционното намерение. Тук ще намерите всички нормативни актове и закони, свързани с ФЕЦ.

Фотоволтаична централа за собствени нужди

Соларити БГ осигурява гъвкави решения за покривни фотоволтаични централи, които ще спестят от разходите Ви за електроенергия. В уебсайта ще откриете подробна информация за системите за собствена консумация – за ползване на евтина енергия от PV централа.

Захранване за помпени системи в земеделието

Захранването за вашата поливна инсталация не се нуждае от акумулатори и се състои от мини фотоволтаична централа и Solarity APS (Autonomous Pumping System) захранващ блок. АРS може да захранва помпи с мощност от 0,35kW до 30kW.

Система за автоматизиран енергиен мениджмънт

Соларити разработи система за автоматизиран енергиен мениджмънт. Системата за мониторинг следи производството на енергия от фотоволтаична централа, сравнява я с текущата консумация на ел.енергия и гарантира,че няма да бъде върната енергия в мрежата.

Защо да изберете нас?

Соларити БГ осигурява гъвкави решения

Соларити БГ осигурява гъвкави решения за покривна фотоволтаична централа, резервно електрозахранване, автономна фотоволтаична централа, синусоидални инверторни системи, инвертори за фотоволтаични централи, фотоволтаични модули, подходящи за всякакви нужди.

Всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаични инсталации

Соларити предлага всички услуги свързани с изграждането на фотоволтаична централа до ключ, в това число:

 • Консултация и анализ на инвестиционното намерение, респективно вида и големината на системата.
 • Административни консултации относно процедурата и документите, съпровождащи изграждането на различни видове фотоволтаични централи.
 • Изготвяне на технически проекти и доклад за съответствие, където е необходим.
 • Доставка на цялостно оборудване (PV модули, инвертори, конструкция, табла, кабели, заземителни и мълниезащитни уредби и др.)
 • Монтаж и инсталация на фотоволтаична централа.
 • Пускане в експлоатация.
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Основен приоритет на Соларити е гаранционната и извънгаранционна поддръжка на всякакъв тип фотоволтаична централа, независимо дали са изградени от нас или не. Нашият принцип е, че най-ефективното действие по поддръжката е превантивното. Обслужването има за цел да гарантира максималното и ефективното функциониране на централата и оптимизиране на индивидуалните оперативни разходи.
Предлаганата поддръжка е индивидуална за всека фотоволтаична централа и се състои в следните услуги:

 • Първоначален обстоен преглед и анализ на състоянието на централата и изготвяне на евентуални препоръки за подобряване.
 • Периодична профилактика и планови дейности с цел да се осигури дълъг експлоатационен живот на отделните елементи.
 • Изпращане на професионален екип при настъпване на авария за остраняването й във възможно най-кратки срокове.
 • Дейности по замяна на повредено оборудване, както и отстраняването на други проблеми, затрудняващи ефективното функциониране на централата.
 • Допълнителни услуги по договаряне – поддръжка на тревни площи, почистване на PV модули.

Последни новини